University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14253
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Menschenhaat en Berouw, Tooneelspel.
  2. De Schipbreuk en dood van Arlequin, Pantomime
Revenue: 531:10:0 (531.5) guilders
Notes: