University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14206
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Deserteur, Tooneelspel.
  2. De weldoender, of het Huwelijk zonder Toestemming, Pantomime.
Revenue: 742:12:0 (742.6) guilders
Notes: