University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14082
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Deugdzame Armoede, Zedig Blijspel.
  2. De Inkomst der Franschen in Holland, of de Herstelling Der Bataafsche Vrijheid, Pantomime.
  3. DE GELIJKHEID, Blijspel
Notes: