University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13961
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gaston en Barjard, Treurspel.
  2. Het Planten der Vrijheidsboom, Ballet.
Revenue: 492:18:0 (492.9) guilders
Notes:
    'Na dat de schouwburg een te langen tijd was geslooten en wel seederd 5 may 1794 daar in niet was gespeeld, wierd deselve met den aanvang van het eerste jaar der Batafsche Vrijheid 1795 weederom geoopend op woensdag 21 januarij'. 'Door de hagchelijke tijdomstandigheden bleef den schouwburg, welken men anders zich voorgesteld had den 4 augustus 1794 te openen aanhouden gesloten, tot dat door de koomst der Fransche troupen, door de geheele republiek eene omwenteling in het politiek bestuur zijnde daargesteld, men het tooneel wederom opende en daar op vertoonde'. Doch maar 2 bedrijven om de geweldige koude.