University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13951
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het School der Zeden, Tooneelspel.
  2. Dlijson of de Minnaar Soldaat door Liefde, Ballet.
  3. De Woekeraar Edelman, Kluchtspel.
Revenue: 797:6:0 (797.3) guilders
Notes: