University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13839
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Adelijke Landman, Tooneelspel.
  2. Ballet.
  3. De Twee Gierigaards, Zangspel.
Revenue: 482:2:0 (482.1) guilders
Notes: