University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13809
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Adelijke Landman, Tooneelspel.
  2. De Twee Pierrotte, Ballet.
  3. Het Dorpfeest, Zangspel.
Revenue: 725:18:0 (725.9) guilders
Notes: