University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13801
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Adelaart, Tooneelspel.
  2. De Vauxhal op de Kermis, Ballet.
  3. Het Onbesturven Weeuwtje, Kluchtspel.
Revenue: 285:14:0 (285.7) guilders
Notes: