University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13720
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Burgemeester, Tooneelspel
  2. De Boer Soldaat, Deserteur uit Liefde, Ballet.
  3. Het Dorpfeest, Zangspel.
Revenue: 545:6:0 (545.3) guilders
Notes: