University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13719
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Clementina en Desormes, Tooneelspel.
  2. De Boer Soldaat, Deserteur uit Liefde, Ballet.
  3. Het Dorpfeest, Zangspel.
Revenue: 722:0:0 (722) guilders
Notes: