University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13702
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Adelijke Landman, Tooneelspel.
  2. De Kermisvreugd, Ballet.
  3. Het Onbesturven Weeuwtje, Kluchtspel.
Revenue: 898:16:0 (898.8) guilders
Notes: