University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13617
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Dodelijke Minnennijd, Treurspel.
  2. Ballet.
  3. De Edelmoedige Dragonder, Tooneelspel.
Revenue: 448:18:0 (448.9) guilders
Notes: