University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13375
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Het School der Zeeden, Tooneelspel.
  2. Verliefde Tuiniers, Ballet.
  3. De Sprekende Schilderij, Opera.
Revenue: 425:2:0 (425.1) guilders
Notes: