University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 12348
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. School voor de vrouwen
  2. Arlequin opvoeding door toverkonst, ballet
  3. Verliefde Brechje
Revenue: 948:0:0 (948) guilders
Notes: