University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 12266
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. School voor de vrouwen
  2. De wederkomst der soldaten in’t kampement, nieuw groot ballet pantomime
  3. Haat en nijd
Revenue: 230:16:0 (230.8) guilders
Notes: