University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11911
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Brutus
  2. dito ballet [vlgs. Hs. V C 4; biljet ontbreekt. Ws. Het vertrek der matrozen]
  3. De onbescheiden minnaar
Revenue: 269:0:0 (269) guilders
Notes:
    Programmering volgens Hs. V C 4. Geen biljet van deze speeldag aanwezig. Brutus wel aangekondigd (biljet 2 april) voor 5 april.