University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11818
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De vrek
  2. De wijngaardeniers gestoord door de jagers, ballet pantomime
  3. De wanhebbelijke liefde
Notes:
    Biljet: ‘Werd bekent gemaakt, dat voor ieder Speeldag byzondere Lootjens voor de Balcons, Loges, Bak, Twaalf stuivers en Schellings Plaats zullen uitgegeeven worden, en dus dat dezelve alleenlyk voor die Speeldag, waar voor zy uitgegeeven zyn, gangbaar zullen zyn.// De Balcons, Loges en Plaatzen in den Bak van den Schouwburg, konnen van ’s morgens ten acht uuren tot ’s avonds ten vyf uuren by den Casteleyn besproken worden.// NB. De Boekjes der Spellen, zullen te bekomen zyn by den Drukker dezes [= Jan Helders in de Nes]’. Deze alinea’s ook op latere biljetten.