University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11778
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Vader des huisgezins
  2. De jaloezie, ballet
  3. Het bedurven huishouwen
Revenue: 941:8:0 (941.4) guilders
Notes:
    Hs. V C 4: ‘Deze avond werd door Gecommitteerden voorgesteld aan Acteurs en Actrices alsmede gecommitteerden de hr. George Visser in plaatse van wijlen J.J. Hartsinck’