University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11100
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De koning en de pachter
  2. De verwisselaars
Notes:
  1. Biljet over 'De koning en de pachter': “Versierd Met zyn Spectakel, en Decoratie, die het Stuk vereischt”
  2. Het toneel-programma van juni en juli 1768 begint steeds een uur later dan normaal, namelijk om 5 uur; de opera-voorstellingen beginnen om 6 uur. Alle voorstellingen zijn ten bate van de Godshuizen. Alle opera’s waren volgens de biljetten “in de Nederduitsche taale”