University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11091
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Malle wedding
  2. Gewaande advocaat
Notes:
  1. Op 3 juni 1768 bezochten de koninklijke hoogheden (zie noot bij 1 juni 1768) de Schouwburg in gezelschap van de hertog van Brunswijk. Tussen eerste en tweede spel werd “een Ballet, genaamt de Vauxhal” opgevoerd en na het tweede spel het ballet ‘Venus en Adonis’. De avond werd besloten met een ‘Dankzegging van den Schouwburg’ van Nomsz, voorgedragen door Izaak Duim (zie 'Historisch verhaal der blyde intreede')
  2. Het toneel-programma van juni en juli 1768 begint steeds een uur later dan normaal, namelijk om 5 uur; de opera-voorstellingen beginnen om 6 uur. Alle voorstellingen zijn ten bate van de Godshuizen. Alle opera’s waren volgens de biljetten “in de Nederduitsche taale”