University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11090
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Demophontes
  2. Huwelijke staat
Notes:
  1. Programmering uit het tijdschrift 'Republyk der geleerden' 1768, II, p. 268 (de voorstelling van 1 juni 1768 is ook te vinden in Worp, 'Geschiedenis', p. 193). Op 1 juni werd de nieuwe koninklijke loge van de Schouwburg ingewijd in aanwezigheid van Willem V en zijn echtgenote, Frederica Sophia Wilhelmina. De avond werd geopend met een door Jan Nomsz ge-schreven ‘Apolloos welkomgroet’, voorgedragen door Jan Punt, gevolgd door het ballet ‘De Polakken of Kosakken’. Na 'Demophontes', gespeeld “met vermindering van eenige hondert reegels”, volgde “het Ballet de Galante Smit; het grootste gedeelte van het Klugtspel den Huwelyke Staat, en eindelyk een nieuw Demi-Caractere Ballet Venus en Adonis; Telkens met verandering van Toneel met open Gordynen” (aldus het 'Historisch verhaal der blyde intreede')
  2. Het toneel-programma van juni en juli 1768 begint steeds een uur later dan normaal, namelijk om 5 uur; de opera-voorstellingen beginnen om 6 uur. Alle voorstellingen zijn ten bate van de Godshuizen. Alle opera’s waren volgens de biljetten “in de Nederduitsche taale”