University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11064
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Sigismundus
  2. Wanhebbelijke liefde
Revenue: 819:4:0 (819.2) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Sigismundus': “Verandert en Herrymt door N.W. op den HOOFF”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten