University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11063
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Sigismundus, prins van Polen
  2. Haat en nijd
Revenue: 861:14:0 (861.7) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Sigismundus, prins van Polen': “Nooit voor deezen zoo vertoond” (namelijk in de herziene versie van Op den Hooff; zie noot bij 6 februari 1768)
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten