University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11052
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Horatius
  2. Het orakel
Revenue: 518:2:0 (518.1) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Het orakel': “Waar in de Rollen van ALCINDOR, en LUCINDE, door de Kinderen van Monsr. BOUHON, zullen gespeeld worden”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten