University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11043
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Malle wedding
  2. Zwetser
Revenue: 399:4:0 (399.2) guilders
Notes:
  1. Tweede spel volgens Rekenboek 1767/68 (UBA): 'de malle wedding / de wedding' ipv 'Zwetser'
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten