University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11039
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Aarnout en Adolf van Egmond
  2. Het bedurven huishouden
Revenue: 539:0:0 (539) guilders
Notes:
  1. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten