University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11033
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Agrippa
  2. Jonker Windbuil
Revenue: 831:14:0 (831.7) guilders
Notes:
  1. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten