University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11030
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Min in het lazarushuis
  2. Verloren schildwacht
Revenue: 438:10:0 (438.5) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Min in het lazarushuis': “Versierd met verscheide Tusschen-speelen en Dans. Waarin door Juffr. Nieri, Monsr. Godard, en andere Persoonen, Gedanst zal worden”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten