University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11024
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De burgerlijke edelman
  2. De lichtmis
Revenue: 630:8:0 (630.4) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'De burgerlijke edelman': “Met de Turkse huldiging, waar in Gezongen en Gedanst word”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten