University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11017
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Toverijen van Armida
  2. Het huwelijk van niet
Revenue: 490:12:0 (490.6) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Toverijen van Armida': “Met Konst en Vliegwerken”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten