University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10998
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De vorstelijke wees
  2. Het hofsteeleven
Revenue: 462:14:0 (462.7) guilders
Notes:
  1. Rekenboek 1767/68 (UBA) noteert abusievelijk ‘2 augustus 1767’, terwijl de band meldt dat het begint bij de 3e augustus 1767
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten