University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10873
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Astrate
  2. Het orakel
Notes:
  1. Biljet over 'Astrate': “In een nieuwe hofzaal”, d.w.z. in een nieuw decor van de hofzaal (zie Husly, Op het vertoonen der nieuwe hofzaale; anon., Bou perspectief en schilderkundig oordeel)
  2. Biljet over 'Het orakel': “Vercierd met Zang en Dans, en verandering van Tooneelen. Waar in de Rol van ALCINDOR door het Zoontje van Juffr. BOUHON; en die van LUCINDE door het Dogtertje van Monsr. VAN DER STEL, zal gespeelt worden”