University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10613
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Demophontes
  2. De woekeraar edelman
Notes:
  1. Hollandsche toneelbeschouwer' nr. 17, p. 286: “Het was deezen Avond buitengewoon vol, waardoor op de 10 en 6 stuivers plaatsen telkens twisten voorvielen” (op p. 283 geeft 'Hollandsche toneelbeschouwer' abusievelijk zaterdag 19 april 1763: de 19e was een woensag, de 9e een zaterdag)