University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10612
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Karel de Stoute
  2. Het bedurven huishouden
Notes:
  1. Hollandsche toneelbeschouwer' nr. 17, p. 280, geeft abusievelijk donderdag 8 april 1763 (de 8e was een vrijdag, de 7e een donderdag)