University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10604
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dood van Caesar
  2. De ontdekte schijndeugd
Notes:
  1. De dood van Caesar' en 'De ontdekte schijndeugd' worden vertoond ipv het eerder aangekondigde programma met respectievelijk 'Jacoba van Beieren' en 'De vrijer in de kist' (vergelijk ook 'Hollandsche toneelbeschouwer' 15, p. [245] (abusievelijk 295) en [253] (abusievelijk 303)