University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10587
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Polieukte
  2. De juichende schouwburg
Notes:
  1. Programma uit Corver, p. 116: voorstelling “met gesloten Deuren, voor Heeren Burgemeesteren en verdere voorname personen”; volgens 'Hollandsche toneelbeschouwer' 11, p. 178 en p. 185: “Juffr. Monti en Mrs. St. Leger en Niéri dansten tot besluit een Pas de trois”