University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10554
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De min in het lazarushuis
  2. Brutamont6
Notes:
  1. Biljet over 'De min in het lazarushuis': “Met Nieuwe Divertissementen en ’t Sotten Ballet gesierd”, in 'Hollandsche toneelbeschouwer' nr. 4, p. 55-59, beschreven als “nieuwe Tusschenspeelen” van de acteurs: pantomimes (o.a. met “een halve Reus [...], die aardig vuurwerk uit zynen mond braakt”) die “doorgaans met slaan” eindigen, dansen enz
  2. Brutamont' werd na 29 september 1762 opgevoerd als tussenspel