University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10330
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Cato, of ondergang der Roomse vrijheid
  2. SCHOOL VOOR DE MOEDERS5
Notes:
  1. Biljet over 'School voor de moeders': “Gevolgt naar het Fransche van den Heere DE MARIVAUX. Door H:W: REGTERING. Waar in Gezongen en door de Kinderen van Monsr. FREDERIK, Gedanst word. Nooit Vertoont” (dwz: "Nooit eerder vertoond"). De vooraankondiging op het biljet voor 10 april 1760 en het biljet zelf kondigen deze voorstelling uitdrukkelijk als première aan. Anna de Haas neemt daarom aan dat de voor 24 maart 1760 geplande première toen niet door is gegaan (zie noot bij 24 maart 1760)