University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10288
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De mode
  2. Triomf van de toekomende tijd
Notes:
  1. Biljet over 'Triomf van de toekomende tijd': “Met desselfs DIVERTISSEMENT: Meerendeels gevolgt, naar het Fransche van den Heere LE GRAND. Door B: LE ROY. [...] Waar in door de Kinderen van Monsr. FREDERIK, en andere Persoonen, Gezongen en Gedanst word”