University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10227
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Elektra
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Dit was een benefietvoorstelling. Programmering uit 'Dankzegging' (1759); Philanthrope no. 140 (6 juni 1759), p. 184 (over “de jongste Benefitien ten voordeele van de Acteurs en Actrices in ’t gemeen, en dat voor de danssende Kinderen in ’t byzonder. De eerste zyn de lydende party geweest; hunne begunstigers waren dun gezaaid; daar integendeel die van de Kinderen pompeus en talryk waren”. Anna de Haas vermoedt dat er een derde benefiet is geweest, speciaal voor ‘de kinderen’, waarschijnlijk de kinderen van Monsr. Frederik (zie noot bij 13 februari 1759)