University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10221
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Atys en Sangarida
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Deze programmering blijkt uit een attestatie: zie Stadsarchief Amsterdam, toegang 5075 (Oud Notarieel Archief), inv. nr. 14257 (not. Hendr. Daniƫl van Hoorn), 53