University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10201
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Polieukte
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel. Voor een idee van de recettes over deze jaren zie Bijlage C
  2. Programmering uit 'Hollandsche toneelbeschouwer' 11 (1763), p. 178n. Schrijvend over de keuze van de Schouwburgregenten voor een besloten opvoering van 'Polieukte' op 4 januari 1763 beweert de auteur: “Men zegt, vermits dit Spel [namelijk 'Polieukte'] in ’t Jaar 1758 is vertoond geworden, beslooten was, in deszelfs plaats te doen speelen, ZAÏRE OF DE KONINKLYKE SLAVIN, Treurspel; door de Hr. G. Klinkhamer [...]; doch dat zulks om gewichtige redenen, geen voortgang heeft kunnen hebben”. Omdat het mij meer dan onwaarschijnlijk voorkomt dat het hier om een openbare voorstelling van 'Polieukte' zou gaan (zie De Haas, Wetten, p. 215; Titelregister, opm. bij 'Polieukte'), vermoed ik dat het in het onderhavige geval, 1758, alleen kan gaan om een besloten voorstelling voor de Schouwburgregenten en eventuele genodigden – als het stuk toen inderdaad gespeeld is. Overigens was, in 1763, 'Zaïre' een even gewaagde keuze geweest