University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10178
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Mustapha en Zeanger
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Programmering uit Corver, p.115. Op p. 116 vermeldt hij dat het seizoen 1756/57 vervolgens met dit stuk geopend werd, wat betekent dat het in juli of augustus 1756 ten minste nog één keer gespeeld zou zijn