University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10175
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Feest der liefde
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Programmering uit Semper idem, 'Aan de [...] regenten van het Weez- en Oudemannenhuis, mitsgaders van den Schouwburg' (GAA): “Dewyl ge uit achting en erkentnis nu laat vieren/ Een feest der liefde, door uw Zang- en Kunstenry"