University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Preciosa, Schauspiel in vier Aufzügen

Year:

Language: de

Author: Wolff, Pius Alexander

Translated as: Preciosa, of het Spaansch heidinnetje, romantisch toneelspel in vier bedrijven, met dansen en koren (1830)

Printed editions

Performances