University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

The 50 most popular plays ranked first in the program between 1638 and 1678

Start: End: Rank in program:  1st  2nd  3th  4th

 1. Gysbreght van Aemstel (125 stagings)
 2. Aran en Titus (124 stagings)
 3. De verduytste Cid. Bly-eindend treurspel (105 stagings)
 4. Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen (75 stagings)
 5. Biron (71 stagings)
 6. Verwarde hof (68 stagings)
 7. Casandra en Karel Baldeus (66 stagings)
 8. Vervolgde Laura (65 stagings)
 9. Gedwongen vrient (62 stagings)
 10. Beleg en ontset der stadt Leyden (61 stagings)
 11. De veinzende Torquatus (59 stagings)
 12. De beklaaglyke dwang (58 stagings)
 13. Styrus en Ariame (58 stagings)
 14. Iemant en Niemant (54 stagings)
 15. Gebroeders (49 stagings)
 16. Voorzigtige dolheit (48 stagings)
 17. Sofompaneas of Josef in 't Hof (47 stagings)
 18. Geeraerdt van Velsen (46 stagings)
 19. De Nederlaagh van Hannibal (41 stagings)
 20. Sigismundus, prince van Polen, of 't Leven is een droom. Bly-eyndigh treur-spel (39 stagings)
 21. Granida (38 stagings)
 22. Veranderlyk geval, of Stantvastige liefde (38 stagings)
 23. Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keizer (37 stagings)
 24. Stommen ridder (36 stagings)
 25. Rodomont en Isabella treur-spel (35 stagings)
 26. Alexander de Medicis, of 't bedrooge betrouwen. Treurspel (33 stagings)
 27. Salomon (33 stagings)
 28. Elektra (32 stagings)
 29. Diana (32 stagings)
 30. Teeuwis de boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen (30 stagings)
 31. Spaanschen Brabander (29 stagings)
 32. De stantvastige Genoveva, ofte Herstelde onnooselheyt. Bly-eyndend-treurspel (29 stagings)
 33. De tirannige liefde (29 stagings)
 34. Moortje (28 stagings)
 35. Karel Stuart, of Rampzalige majesteit. Treurspel (26 stagings)
 36. Hester, oft Verlossing der jooden (24 stagings)
 37. De koninklijke herderin Aspasia (24 stagings)
 38. Drie delen van Joseph (24 stagings)
 39. Polyxena (22 stagings)
 40. De kroning van Darius (22 stagings)
 41. Warenar (21 stagings)
 42. Den grooten Bellizarius (20 stagings)
 43. Parysche bruiloft (20 stagings)
 44. Herdoopers anslagh op Amsterdam (20 stagings)
 45. Chryseïde en Arimant (20 stagings)
 46. Scipio en Olinde of Kuysche veldtheer (20 stagings)
 47. Hertoginne Celia en grave Prospero, bly-eynde-spel (19 stagings)
 48. Joseph in Dothan (19 stagings)
 49. Spaensche heidin, a.k.a. Het leven van Konstance [by Matt. Tengnagel] (19 stagings)
 50. Medea [by Jan Vos] (19 stagings)