Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Karel Biset

Name:Karel Biset
Name variants:Charles Emanuel Biset
Gender:male
Born:Mechelen baptized on
Died:Breda
Father:George Biset (? - 1671)
Mother:Magdalena Dillens (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Wilhelm Schubert van Ehrenberg, alias: Willem / Guilleaume van Aerdenbergh
courtly client of Juan Domingo Méndez de Haro y Fernández de Córdoba, alias: Juan Domingo de Zuñiga y Fonseca
Education and training
pupil of George Biset, alias: Joris Bisetcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 9: 77 (20-9-1667), volume 9: 79-80 (20-10-1667), volume 9: 371-372 (28-4-1672), volume 9: 482-483 (9-2-1674), volume 10: 7-8 (14-7-1674), volume 10: 11-13 (31-7-1674), volume 10: 24-25 (19/21-11-1674), volume 11: 111-112 (28-8-1681), volume 11: 199 (9-12-1682) & volume 12: 279 (28-9-1693)
 2. Stadsarchief Breda, Breda: Hervormde Gemeente Breda Kerkeraad (toegangsnummer ARC0197), 356: 89 (21-10-1707) & 492: 48 (27-11-1702)
 3. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 518
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 292
 5. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 324 (1661/1662)
 6. Weyerman, Jacob Campo, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen : met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden (4 vols.), 's Gravenhage: de wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet, en J. de Jongh; Dordrecht: Ab. Blussé en zoon (1729-1769), volume 2: 312-323

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 872-875
 4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
 5. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 6. Van der Stighelen, Katlijne, 'De familie van dr. Joannes van Buyten geportretteerd door Karel Emmanuel Biset. Een reprise over portretten, vriendschap en paddestoelen', in: Dumas, Charles, Buijsen, Edwin & Manuth, Volker (eds.) Face Book. Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum Presented to Rudolf E.O. Ekkart on the Occasion of his 65th Birthday, Leiden: Primavera Pers (2012), pp. 419-430
 7. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 352
 8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003), 38

Metadata

Last update: