Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Thomas Jacobsz. Sergeant

Name:Thomas Jacobsz. Sergeant
Gender:male
Born:Dordrecht circa
Died:Amsterdam
Father:Jacques le Sergeant, alias: De la Greve (? - 1588)
Mother:Barbe Loyson (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
assisted at marriage Sara Piemans
legal guardian of Sara Piemans
witnessed baptism of Melcher van der Rosieren
Housing
landlord of René Descartes

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 600: 280v (15-1-1641 online akte nr 293233)

Secondary sources

  1. Briels, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630: een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek: met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten, [Bibliotheca bibliographica neerlandica 6], Nieuwkoop: B. de Graaf (1974)
  2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 1016 (sub Johannes Sergeant)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 719-721
  4. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)

Metadata

Last update: