Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Berckmans

Name:Hendrick Berckmans
Name variants:Berckman
Gender:male
Born:Klundert
Died:Middelburg buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed1653-07-00 1653-07-00
Subject of painting Militairruiters0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Militairveldslagen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretschutterstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Hendrik van Nassau-Siegen
portrayed Anna van Gelder
portrayed Michiel Adriaensz. de Ruyter
portrayed Anna van Gelder
portrayed Michiel Adriaensz. de Ruyter
portrayed Antonius Hulsius, alias: Anton Hüls
Education and training
pupil of Jacob Jordaens I, alias: Jacques Jordaenscertain
pupil of Philips Pouwelsen Wouwermancertain
pupil of Thomas Willeboirts Bosschaertcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1514
 2. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 414-415
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 158

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 3, Leipzig: Engelmann (1909)
 3. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 357, 360
 4. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 9, München-Leipzig: Saur (1994)
 6. Heyning, Katie, Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw. Een selectie uit de Goedaert Collectie, Zwolle: WBOOKS; Zierikzee: Stadhuismuseum Zierikzee (2018), 52-55
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)

Metadata

Last update: