Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Arnout Rentinck

Name:Arnout Rentinck
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Berlijn between and
Father:Anthonie Rentinck (1671 - 1722)
Mother:Anna Veen (1684 - 1728)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameArnout Bentinck0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Arnold Boonencertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 169: 8
  2. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971)

Secondary sources

  1. Wagenaar, Jan, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. (3 vols.), Amsterdam: Isaak Tirion; Amsterdam: Yntema & Tieboel (1760-1767)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)

Metadata

Last update: